BOISEN Utveckling

Astrid Boisen

astrid.boisen@boisen.se

0707 - 25 69 21


Insikt Kunskap BOISEN Utveckling

Astrid Boisen - konsult och författare

www.astridboisen.hoi.se – press om Astrid Boisens bok om kommunikation och ledarskap

Astrid Boisen har ett engagemang och en värme som smittar. Hon kan ena minuten vara djupt allvarlig, i nästa med humor locka till härliga skratt. Hon tycker om övningar, som leder till nya insikter, utan att det blir jobbigt. Och hennes bilder är roliga. När Astrid talar lyssnar hon samtidigt – med ögonen. Det gör henne lätt att lyssna till. Hon får alla att känna sig sedda. 

Astrid är i botten beteendevetare men säger att alla år som ledare i förändringsarbete varit hennes viktigaste universitet. Det är en både bred och djup kunskap, som hon kan dela med sig av. 

Det började med att hon, som nyanställd på Volvo Aero, reagerade på den ineffektiva möteskulturen. Det gav ringar på vattnet. När Volvo byggde fabrik i Uddevalla bad man Astrid ta hand om konceptutveckling och träning av de självstyrande grupperna. Det blev ett lyckat projekt, som varade en bit in på 90-talet. 

Nästa stora projekt blev jobbet som region- och marknadschef på Previa Väst, ett uppdrag som resulterade i ökad kund- och marknadsanpassning. Astrids insats ledde fram till en Turn Around med ett av de bästa resultaten i hela landet. 

Astrid är verksam som konsult sedan många år och van att arbeta i skiftande företagskulturer och med olika människor.

ÄMNEN

Att tänka snabbt, intuitivt, långsamt och reflekterande

Aktuell forskning om hur vi använder vår hjärna visar bl.a. att vi är smartare än vi tror men på ett annat sätt än med logiska "fykantigheter". Vi använder våra erfarenheter och minnen för att kunna ta snabba, bra beslut i ögonblicket. Om vi litar på dem så kan det bli bra, men det finns snubbeltråd. Den "snabba" hjärnan, den som ekonomipristagaren Daniel Kahneman kallar System 1, klarar bl.a. inte av statistik och den låter gärna magkänslan dölja behovet av att stanna upp och granska tankarna. Det är först när vi kopplar in System 2, som vi kan lita fullt ut på våra beslut. Trots det är den snabba hjärnan den vi har mest bruk för i vardagen. Astrid ger idéer om hur man väljer mellan sina "hjärnor" på ett klokt sätt.

Kreativ kommunikation, idé och argument

Lyckad kommunikation, att nå fram, handlar om lyhördhet, om att ha fokus på dem man talar med. Astrid gör detta tydligt med små övningar, som leder både till igenkännande skratt och ahaupplevelser men som också leder till insikter om vad som ska till för en positiv förändring.   

Goda samtal, coaching och myter om självkänsla

Coaching är ett ofta missbrukat begrepp men ändå så viktigt. Allt för många tror att coaching handlar om att bygga någons självkänsla, ungefär som man bygger muskler. Självkänslan är definitivt kopplad till självtilliten (självförtroendet) och vad man faktiskt klarar av att göra. Astrids perspektiv är spännande. Det är i samtalet som du kan skapa nya insikter, som leder rätt.

Ledarskap, medarbetarskap och teambygge

En ledare - eller medarbetare - som kan kommunicera kreativt, blir uppskattad och lyckas så mycket bättre än andra. Hon eller han kan se, förstå och hantera olikheter. En självklar del i ledarskapet är att se viktiga och möjliga mål och stötta medarbetarna i att nå dem. Hur ansvaret ges av ledaren och tas emot och hanteras av medarbetaren är viktigt. Med modellen The LIFE Boat klarnar begreppen.

Möten och förändring

Många tycker att möten är ett gissel. Med all rätt! Men när man jobbar medvetet med att göra sina möten effektiva i mål, tid och kreativitet händer bra saker. Man har hittat ett samband och når sina mål! 

Tid, lugn och effektivitet

Alldeles för länge har man talat om stress och utbrändhet, som något enbart negativt. Astrid vill gärna att vi lämnar ”bakåttankarna” och fokuserar på det som leder till motsatsen, nämligen hur vi använder vår tid, skapar lugn för att bli effektivare. De mål du vill nå, och som är bra för verksamheten, ska du jobba med. Skippa resten! Att prioritera är att välja, ja eller nej. Allt annat är "bara" att sortera.                  

KUNDFERENSER

Maria Glimmerås, Leadership development Specialist, Volvo Personvagnar, 031-325 29 00

Peter Wennerholm, Servicechef, Emil Lundgren Väst AB, 0767 - 98 41 80

Karl Andersson, VD, LARGO AB, 031-703 36 30